W geometrii przyjmuje się bez określenia pewną ilość pojęć zwanych pojęciami pierwotnymi. Pozostałe pojęcia określa się, czyli definiuje za pomocą pojęć pierwotnych. Do pierwotnych pojęć w geometrii płaskiej zaliczamy: punkt, prostą, płaszczyznę.


Figurą geometryczną nazywamy każdy zbiór punktów.


 
Ta figura składa się z jednego punktu Ta figura składa się z trzech punktówTa figura składa się z nieskończenie wielu punktów

prosta aprosta AB   (prosta BA)
Przez jeden punkt przechodzi nieskończenie wiele prostchPrzez dwa punkty przechodzi dokładnie jedna prostaWzajemne położenie prostych

prosta a b

Prosta a jest prostopadła do prostej b
prosta a || b

Prosta a jest równoległa do prostej b


                                                        odcinek AB

Rodzaje łamanych


łamana zamkniętałamana otwartałamana wiązana
Nazwy wielokątów pochodzą od ilości kątów wewnętrznych w danym wielokącie np:
trójkątczworokątpięciokątWielokąt nazywamy wypukłym, jeżeli odcinek łaczący dowolne dwa punkty tego wielokąta zawiera się w tym wielokącie.
Wielokąt, który nie jest wypukły nazywamy wklęsłym.
wielokąt wypukływielokąt wklęsły
Odcinek, którego końcami są wierzchołki wielokata i który nie jest jego bokiem, nazywamy przekatną tego wielokąta.

Obwodem wielokąta nazywamy długość łamanej, wyznaczajacej ten wielokąt, a więc sumę długości boków tego wielokąta.

L=|AB| + |BC| + |CD| + |DE| + |EF| +|FA|