Bloki 300

Założymy płytki ceramiczne na klatkach schodowych w blokach: 301 (3 kl.), 313 (3 kl.), 323 (3 kl.), 336 (3 kl.),
315 (4 kl.), 338 (3 kl.), 325 (kl. 5), 341 (kl. 2 i 3), 321 (kl. 2), 304 (2 kl.) , 308 (kl. 4), 307 (kl. 3)

 

Wymienimy balustrady na klatkach w blokach: 301 (3 kl.), 313 (3 kl.), 323 (3 kl.), 336 (3 kl.),
315 (4 kl.), 338 (3 kl.), 325 (kl. 5), 341 (kl. 2 i 3), 321 (kl. 2), 304 (2 kl.) , 308 (kl. 4), 307 (kl. 3)

 

Pomalujemy klatki schodowe w blokach: 301 (3 kl.), 313 (3 kl.), 323 (3 kl.), 336 (3 kl.), 315 (4 kl.), 338 (3 kl.), 325 (kl. 5), 341 (kl. 2 i 3), 321 (kl. 2), 304 (2 kl.) , 308 (kl. 4), 307 (kl. 3)

 

Pomalujemy ściany i założymy płytki w dodatkowych korytarzach w bloku 315 (kl. 1)

 

Wymienimy nawierzchnię pergol przy blokach: 325-324, oraz chodnika przy blokach: 323-319

 

Zamkniemy pochylnie przed intruzami, południowa część bloku 322

 

Wymienimy docieplenia ściany w bloku 336 z przystosowaniem do norm 2020 oraz odpornej na glony

 

Zamontujemy turbowentylatory wraz z ociepleniem komina w bloku 324 (zalecenia kominiarskie)

 

Wyczyścimy kanalizację z kamerowaniem poziomy i piony (według zleceń)

 

Wymienimy poziomy wodociągowe w blokach: 307 (3 kl.) i 308 (4 kl.)

 

Wymienimy połączenia wyrównawcze w blokach: - 315 (4 kl.), 317 (5 kl.), 324 (4 kl.)

 

Przeniesiemy instalację domofonowo elektryczną z balustrad w koryta.