Sprawozdanie ornitologiczne

Sprawozdanieze sposobu wykorzystania Decyzji w sprawie udzielenia zezwolenia na odstępstwa od zakazów w stosunku do dziko występujących zwierząt objętych ochroną gatunkową nr WPN-II.6401.249.2014.KW2 z dnia 8 grudnia 2014r.


Sprawozdanie nadzoru ornitologicznego ze sposobu prowadzenia prac na budynkach Spółdzileni Mieszkaniowej "Radogoszcz-Wschód" w okresie styczeń 2015 - marzec 2015r.


Poniżej przedstawiamy pełne sprawozdanie z dokumentacją fotograficzną.Sprawozdanie ornitologiczne