Bloki 1200

 

Enklawa „1200” – Prace wykonane w 2014 r.

 

Wymieniono nawierzchnię miejsc parkingowych ul. Łososiowa blok 1210

Wymieniono nawierzchnię chodników przed blokami 1201-1204, 1205

Ułożono płytki gresowe na klatkach schodowych w blokach: 1208 – 2 klatki, 1204 -2 klatki, 1201- 3 klatki,

Ułożono płytki gresowe na biegach schodowych w blokach: 1205, 1206, 1207

Zamontowano turbowentylatory w blokach: 1205, 1206 – 2 szt.

Wykonano nową elewację klatek bloku 1209 – 4 klatki

Odgloniono i pomalowano część elewacji północnej ściany bloku 1209

Powiększono plac zabaw oraz zamontowano zjeżdżalnię przy bloku 1210

Wyczyszczono kanalizację z kamerowaniem 350 mb.

Zamontowano 2 szt. opraw zewnętrznych LED w blokach: 1201 i 1207.