Bloki 600

 

Enklawa „600” – Prace wykonane w 2014 r.

 

Usunięto zacieki na ścianach węzła cieplnego w bloku 611

Odgloniono ścianę elewacji bloku 610

Uzupełniono tynk na ociepleniu bloku 611

Ułożono płyty JOMB – na miejscach do parkowania za pergolą przy bloku 610

Położono gładź gipsową i pomalowano ściany w miejscu po usuniętych grzejnikach w blokach 604 i 605

Zamontowano 2 turbowentylatory na bloku 605

Wykonano renowację placu zabaw i wymianę piaskownicy przy bloku 605

Wymieniono poziomy ciepłej wody oraz zawór strefowy w bloku 604

Naprawiono węzeł cieplny w bloku 611 - wymieniono siłownik i rozdzielnicę

Założono zewnętrzne numery administracyjne LED przed wejściami do klatek schodowych w blokach: 604, 605, 610 i 611.