Bloki 200

 

Enklawa „200” – Prace wykonane w 2014 r.

 

Wymieniono nawierzchnię miejsc parkingowych przed blokiem 216, oraz na parkingu bloku 218

Wymieniono nawierzchnię chodników przed klatkami bloków: 204, 205

Ułożono płytki gresowe na klatkach schodowych w blokach: 217, 218, 219 (10 klatek)

Wymieniono balustrady na klatkach schodowych w blokach: 217, 218, 219, 221 (10 klatek)

Pomalowano klatki schodowe w blokach : 216 – 3 klatki , 221- 2 klatki, 223 -2 klatki, 222 – 1 klatka

Zamontowano turbowentylatory w ilości szt. 2 – blok 202.

Zamontowano zjeżdzalnię na placu zabaw, postawiono ławki oraz poprawiono piaskownicę (blok 207)

Odgloniono i pomalowano północną elewację bloków: 204, 206 oraz 207

Wymieniono balustrady na klatkach schodowych w bloku 221 – 3 klatki

Wyczyszczono kanalizację z kamerowaniem - 410 mb.

Wymieniono poziomy wodociągowe ciepłej i zimnej wody w bloku 207 – 5 klatek oraz w bloku 225 – 5 klatek

Zamontowano zawory strefowe w blokach: 207 i 225

Wymieniono elektryczną rozdzielnię główną w bloku 202

Wymieniono elektryczną rozdzielnię rozdzielnice piętrowe w bloku 223.