Cennik

 

Cennik

usług telefonii internetowej w osiedlowej sieci kablowej Spółdzielni Mieszkaniowej Radogoszcz-Wschód

 

 

1. opłaty Instalacyjne

Lp.

Rodzaj opłaty

Cena brutto

[PLN]

1

Opłata instalacyjna przy posiadaniu Internetu – umowa

na 24 m- ce

1

2

Opłata instalacyjna przy braku Internetu – umowa na 24 m-ce

1

3

Opłata instalacyjna przy braku Internetu – umowa na czas nieokreślony

350

 

2. opłaty abonamentowe

Lp.

Rodzaj opłaty

Cena brutto

[PLN]

1

abonament miesięczny w przypadku gdy Abonent nie korzysta z usługi internetowej

20,16

2

abonament miesięczny w przypadku gdy Abonent korzysta z usługi internetowej

7,56

 

3. ZAKRES USŁUG

 

3.1. OPŁATY ZA POŁĄCZENIA W RUCHU KRAJOWYM

Rodzaj połączenia

Stawka opłaty za

1 min.

(netto PLN)

Międzymiastowe

0,10

Do krajowych operatorów sieci komórkowych

0,72

Lokalne (do strefy numeracyjnej lokalizacji usługi - 42)

0,08

 

Opłaty za połączenia są naliczane sekundowo od 1 sekundy

 

3.2 OPŁATY WEWNĄTRZ SIECI OSIEDLOWEJ - 0 zł

 

 

3.3 OPŁATY ZA POŁĄCZENIA W RUCHU MIĘDZYNARODOWYM

Strefa

Połączenia do:

Stawka opłaty

za 1 min. Połączenia

z telefonem

stacjonarnym

(netto PLN)

Stawka opłaty

za 1 min. Połączenia

z telefonem

komórkowym

(netto PLN)

0

Niemcy, Francja, Włochy, Anglia,

Czechy, Szwecja, Rosja, USA i Kanada

0,13

0,93

I

Pozostałe kraje Europy Zachodniej i Środkowej, Japonia, Nowa Zelandia, Australia

0,14

1,05

II

Portugalia, Cypr

0,20

1,06

II

Europa Wschodnia, Turcja, Tunezja

0,50

1,12

II

Białoruś

0,97

1,18

III

Afryka Północna, Daleki Wschód

1,05

1,22

IV

Ameryka Południowa i Środkowa,

Republika Południowej Afryki

1,25

1,65

V

reszta świata

2,85

2,85

 

Opłaty za połączenia są naliczane sekundowo od 1 sekundy

 

 

3.4 OPŁATY ZA POŁĄCZENIA Z NUMERAMI 8XX

Lp.

Połączenia z numerem o wskaźniku

Opłata inicjacyjna netto

Sposób naliczania

Cena netto PLN

1

800
806
808

bez opłat

2

801 1
801 2
801 7
801 8

 

jednokrotnie

0,29 zł

 

 

3

801 3
801 9

0,23 zł

za minutę połączenia

0,10 zł

 

 

4

801 4

0,23 zł

za minutę połączenia

0,40 zł

 

 

5

801 0
801 5
801 6

0,23 zł

za minutę połączenia

0,20 zł

 

 

6

804 1

0,23 zł

za minutę połączenia

0,10 zł

 

 

7

804 2

0,23 zł

za minutę połączenia

0,20 zł

 

 

 

 

3.5 OPŁATY ZA POŁĄCZENIA Z NUMERAMI SPECJALNYMI (dostępność poszczególnych

połączeń uzależniona jest od możliwości technicznych)

 

 

L.p

Rodzaj połączenia

Sposób naliczania

Cena netto PLN

 

1

Połączenia na numery alarmowe

bez opłat

 

 

2

Biuro numerów 118 913

jednokrotnie

1,20

 

3

Międzynarodowe Biuro numerów 118 912

jednokrotnie

2,10

 

4

Informacja TP S.A. o numerach telefonów Abonentów w języku angielskim 118 811

 

 

za minutę połączenia

2,10

 

5

Informacja Miejska  19491

za minutę połączenia

1,15

 

6

Informacja kolejowa 19757

za minutę połączenia

1,15

 

7

Automatyczne Serwisy Informacyjne (ASI) 19220, 19221, 19222, 19225, 19226, 19227, 19229, 19310, 19311, 19312, 19313, 19314, 19315, 19316, 19319, 19377,  19388, 19420, 19423, 19428, 19438, 19470, 19489, 19570, 19571, 19574, 19575 oraz 118 112 i 118 800

za minutę połączenia

0,64

 

8

Automatyczne Serwisy Informacyjne (ASI) 19228

za minutę połączenia

0,32

 

9

Bank Danych 19493

za minutę połączenia

1,78

 

10

Bank Danych 19497

za minutę połączenia

1,20

 

11

Połączenia z numerami skróconymi (AUS) 19410, 19419, 19443, 19466, 19483, 19486

za minutę połączenia

0,18

 

12

Połączenia z numerami skróconymi (AUS)* Za minutę połączenia

za minutę połączenia

0,14

 

 

 

 

*Połączenia z numerami skróconymi nie wyszczególnionymi w niniejszym cenniku

 

 

 

 

3.6 OPŁATY ZA USŁUGI SERWISOWE I DODATKOWE:

Lp.

Rodzaj opłaty

Opłata [PLN] brutto

1

Konserwacja przyłącza – instalacji w mieszkaniu Abonenta do modemu kablowego włącznie

bezpłatnie

 

2

Naprawa drobnej usterki/awarii powstałej z winy Abonenta

40

3

Usunięcie usterki/awarii powstałej w wyniku dewastacji lub ingerencji w sieć przez Abonenta (opłata nie obejmuje kosztów materiałów)

 

50

4

wystawienie duplikatu faktury

2,50

5

 

doręczenie / wysłanie pocztą duplikatu faktury

2,50

6

wydrukowanie bilingu (do 2 stron)

5

7

za każdą kolejną stronę

1

8

doręczenie / wysłanie bilingu

2,50

9

opłata instalacyjna za położenie każdego rozpoczętego metra kabla antenowego przy instalacji

3

10

opłata instalacyjna za położenie kabla telefonicznego za każdy rozpoczęty metr kabla za pierwszy metr

3

11

za każdy następny metr kabla telefonicznego

2

 

 

4. KARY UMOWNE

Lp.

Tytuł

Opłata [PLN]brutto

1

Kara umowna za brak zwrotu modemu głosowego w terminie lub zwrot uszkodzonego

300

2

Nieuzasadnione wezwanie serwisowe

50

3

Ponowne podłączenie urządzenia dostępowego odłączonego z winy abonenta – opłata manipulacyjna

150

4

Kara za wcześniejsze rozwiązanie umowy

według regulaminu