Konfiguracja poczty

Konfiguracja poczty, strona www na serwerze smrw.lodz.pl

 

Poczta


Chcąc korzystać z konta pocztowego na naszym serwerze należy prawidłowo skonfigurować używany przez siebie program pocztowy np. Outlook Express.
W używanym programie pocztowym konieczne jest wpisanie następujących danych :

 


1. W zakładce "ogólne"

w pozycji adres e-mail wpisać adres swojego konta pocztowego tzn. mójlogin@smrw.lodz.pl

2. W zakładce "serwery"

adres serwera poczty przychodzącej (POP3) - main.smrw.lodz.pl

adres serwera poczty wychodzącej (SMTP) - main.smrw.lodz.pl

nazwa konto - tutaj wpisać swój login

hasło - wpisać hasło do swojego konta pocztowego
(można zaznaczyć opcję "zapamiętaj hasło" , w przeciwnym wypadku podczas każdego łączenia z kontem konieczne będzie podawanie hasła)

3. W zakładce "zaawansowane"

w pozycji nr portu serwera poczty wychodzącej (SMTP) powinna być wpisana wartość 25
w pozycji nr portu serwera poczty przychodzącej (POP3) powinna być wpisana wartość 110
Poczta przez WWW


Chcąc korzystać z konta pocztowego na naszym serwerze za pomocą przeglądarki WWW należy postepowac w następujący sposób:


1. W oknie przeglądarli internetowej należy wpisac adres "http://poczta.smrw.lodz.pl/"

nastepnie akceptujemy i zapisyjemy certyfikat bezpieczeństwa


2. Po pojawieniu sie strony, podajemy swoj login oraz haslo a następnie klikamy Logowanie lub wciskamy ENTER


 

3. Po poprawnej autentykacji mozemy rozpocząć prace związane z przeglądaniem lub wysyłaniem poczty


 

INBOX - folder z wiadomościami
Draft - folder z projektami wiadomościami (szkicami)
Sent - folder z wysłanymi wiadomościami
Trash - folder z wiadomościami do skasowania
UWAGA - sprawdzenie swojej skrzynki pocztowej za pomocą strony WWW nie kasuje jej zawartości, aby usunąc przeczytane wiadomości należy przenieśc je do folderu Trash a następnie skasowac jego zawartośc

 


Strona WWWChcąć umieścić swoją stronę na serwerze smrw.lodz.pl należy :


1. Połączyć się ze swoim kontem na serwerze przy pomocy klienta ftp (np. Windows Commander):

w polu adres serwera (host name) wpisać 195.225.70.250
w polu użytkownik (user name) wpisać swój login
w polu hasło (password) wpisać hasło do swojego konta pocztowego

2. Przekopiować do katalogu Public_html plik zawierający stronę główną tworzonej strony.
Plik ten musi mieć nazwę index.html

 Adres tak utworzonej strony będzie miał następującą postać :


www.smrw.lodz.pl/~swój login