Informacje

Instrukcja ustawienia komputera do pracy z modemem kablowym.


Aby móc korzystać z dostępu do internetu poprzez sieć kablową abonent powinien posiadać komputer z wyposażony w kartę sieciową lub port USB (port USB nie jest obsługiwany przez systemy starsze niż Windows 98 SE).
Należy zainstalować w komputerze protokół TCP/IP w tym celu w systemie Windows trzeba wybrać w menu
Start > Ustawienia > Panel Sterowania > Sieć (klikamy dwa razy)
w zakładce Konfiguracja sprawdzamy czy jest "Protokół TCP/IP > (symbol karty sieciowej)" jeśli nie,
klikamy przycisk Dodaj....
W otwartym oknie "Wybierz typ składnika sieci" wybieramy Protokół i klikamy przycisk Dodaj... , w polu "Producenci:" wybieramy Microsoft , następnie w polu "Protokoły sieciowe" wybieramy Protokół TCP/IP i klikamy OK.

Protokół TCP/IP zostanie zainstalowany, wcześniej komputer może poprosić o włożenie do napędu CD dysku z wersją instalacyjną systemu operacyjnego.
Instalacja sterowników do portu USB następuje z płyty dostarczonej wraz z modemem.
Nie jest potrzebna konfiguracja we właściwościach protokołu TCP/IP, komputer pobierze automatycznie wszelkie niezbędne dane z modemu.

Do poprawnej pracy należy jeszcze kliknąć prawym przyciskiem myszy na ikonę Internet Explorer,
wybrać Właściwości oraz zakładkę "Połączenia".
Jeśli w okienku występują połączenia do TPSA lub innych sieci komutowanych należy zaznaczyć Nigdy nie wybieraj połączenia.
W tym momencie komputer został poprawnie skonfigurowany do pracy z modemem kablowym.

Modem powinien być cały czas włączony do sieci zasilającej.
W przypadku konieczności rozłączenia modemu należy najpierw wyłączyć modem z sieci zasilającej a następnie rozłączyć kabel połączeniowy z komputerem ethernet/USB.
Ponowne włączenie modemu powinno odbywać się w kolejności odwrotnej.