Ważne telefony

Straż pożarna 998
Pogotowie Ratunkowe 999
Pogotowie Policji 997
Pogotowie Gazowe 992, 674-55-23, 674-66-95
Pogotowie Energetyczne 991
Numer alarmowy 112
Pogotowie Dźwigowe 982, 674-87-66, 674-40-41
Pogotowie Wodociągowe 994, 678-35-46
Pogotowie Energetyczne Północ 674-34-35
Pogotowie Awaryjne Spółdzielcze PRYM 601 880 504, 42 640-41-05, 42 640-41-06 
Centrum Zarządzania Kryzysowego 638-49-49
Zakład Sieci Cieplnej 675-51-95
Zakład Sieci Cieplnej Rejon IV 640-72-28, 640-72-29
Pogotowie ZSC (po godz. 15) 675-45-11
Straż Miejska 986
Straż Miejska Oddział Łódź-Bałuty ul. Mokra 10 250-22-62, fax 250-22-61
V Komisariat Policji ul. Organizacji WiN 60 635-15-56; 640-69-30
Referat Dzielnicowy Policji ul. Nastrojowa 57 658-14-87
Oświetlenie ulic 674-80-82