Rys historyczny

Dokumentacja Rady Nadzorczej pozwala na odtworzenie pełnych składów  Rady w poszczególnych okresach.


Przewodniczący Rady Nadzorczej w poszczególnych latach.


- Andrzej Miodek            bl. 310               od 23 października 1995r.
- Teresa Stobińska         bl. 710              od 28 czerwca 1997r.
- Krzysztof Śliwiński        bl. 1203            od   3 września 1997r.
- Stanisław Walczak        bl. 223               od 26 czerwca 1998r.
- Teresa Stobińska         bl.710              od 26 maja 1999r.
- Sławomierz Jabłoński    bl. 29                od 26 czerwca 1999r.
- Andrzej Twardowski      bl.219               od 22 października 1999r.
- Stanisław Walczak       bl. 223              od 21 czerwca 2002r.
- Marcin Jaskulski          bl. 4                 od   8 grudnia 2003r.
- Bogusław Litwin           bl. 307               od   5 grudnia 2004r.
- Bożena Wardzyńska    bl. 710             od   4 lipca 2005r.
- Stanisław Walczak       bl. 223           od 01 grudnia 2005r.
- Bożena Skowrońska    bl. 1205          od 17 stycznia 2006r.
- Aleksander Koryciński  bl. 304           od 11 maja 2006r.
- Marek Bogucki            bl. 304           od 23 czerwca 2008r.
- Andrzej Twardowski      bl. 219           od 11 grudnia 2008r. - obecnie


Składy osobowe Rady Nazorczej w poszczególnych latach.
SKŁAD RADY NADZORCZEJ
od 23.10.1995r.


I. Rada Nadzorcza 23.10.1995r. – 28.06.1996r.
1. Andrzej Miodek  - Przewodniczący od 23.10.1995r.
1. Zygmunt Gałązka - Z-ca Przewodniczącego
2. Józef Mirowski - Sekretarz do 28.06.1996r.
3. Ewa Lasotka - Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
4. Krzysztof Boniecki
5. Marek Czyżewski
6. Bohdan Dubowski
7. Zygmunt Jasiński
8. Mirosław Skrętowski
10. Jadwiga Stoma-Dąbrowska
11. Krzysztof Śliwiński


II. Rada Nadzorcza 28.06.1996r. – 03.09.1997r.
1. Teresa Stobińska – Przewodnicząca
2. Małgorzata Górecka
3. Mirosław Korczak
4. Marek Kowalski
5. Marek Kryszczyński
6. Krzysztof Kwiatkowski
7. Danuta Leśniewska
8. Aleksandra Pietrzak
9. Ewa Plucińska
10. Teresa Sikorska
11. Maria Zabolska


III. Rada Nadzorcza 03.09.1997r. – 26.06.1998r.
1. Krzysztof Śliwiński – Przewodniczący
2. Elżbieta Malewicz-Gogolczyk – Z-ca Przewodniczącego, Przewodnicząca  Komisji ds. Kultury, Sportu i rekreacji
3. Witold Gwóźdź – Sekretarz Rady
4. Jolanta Cała – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
5. Barbara Ignatowicz
6. Mirosław Korczak
7. Adam Kucharski
8. Krzysztof Kuryłowicz
9. Barbara Mielewska
10. Barbara Paluch
11. Urszula Sałek
12. Mirosław Skrętowski
13. Henryk Stanecki
14. Stanisław Walczak
15. Marek Wierzbowski


IV. Rada Nadzorcza 26.06.1998r. – 21.12.1998r.
1. Stanisław Walczak – Przewodniczący
2. Jolanta Pałka – Z-ca Przewodniczącego
3. Witold Gwóźdź – Sekretarz
4. Jolanta Cała – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
5. Barbara Ignatowicz
6. Wiesława Kołucka
7. Krzysztof Kuryłowicz
8. Danuta Leśniewska
9. Alicja Lipieńska
10. Barbara Mielewska
11. Jan Pawlak
12. Urszula Sałek
13. Henryk Stanecki
14. Tadeusz Szamański
15. Wiesław Tkaczyk


V. Rada Nadzorcza 21.12.1998r. – 26.05.1999r.
Skład Rady j.w. – zmiana Przewodniczącego z p. Stanisława Walczaka na  p. Wiesława Tkaczyka.


VI. Rada Nadzorcza 26.06.1999r. – 22.10.1999r.
1. Sławomierz Jabłoński – Przewodniczący
2. Andrzej Twardowski – Z-ca Przewodniczącego
3. Tomasz Malinowski – Sekretarz
4. Halina Kokoszkiewicz – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
5. Marek Bogucki
6. Franciszek Konarzewski
7. Adam Kucharski
8. Jerzy Kuziemski
9. Jacek Patela
10.    Teresa Stobińska
11.    Stanisław Walczak


VII. Rada Nadzorcza 22.10.1999r. – 21.06.2002r.
1. Andrzej Twardowski – Przewodniczący
2. Marek Bogucki – Z-ca Przewodniczącego
3. Stanisław Walczak – Sekretarz
4. Sławomierz Jabłoński – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
5. Grzegorz Czajkowski
6. Halina Kokoszkiewicz
7. Aleksander Koryciński
8. Adam Kucharski
9. Janusz Marciniak
10.    Barbara Mielewska
11.    Mirosław Skrętowski


VIII. Rada Nadzorcza 21.06.2002r. – 19.11.2003r.
1. Stanisław Walczak – Przewodniczący
2. Marek Bogucki – Z-ca Przewodniczącego
3. Aleksander Koryciński – Sekretarz
4. Ewa Sompolska – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
5. Jolanta Cała
6. Bożenna Ferchow
7. Zofia Gorczakowska
8. Barbara Mielewska
9. Krzysztof Ryniecki
10. Mirosław Skrętowski
11. Tadeusz Szymański


IX. Rada Nadzorcza październik 2003r. – czerwiec 2005r.
 (wybory na grupach członkowskich)
1. Marcin Jaskulski – Przewodniczący
2. Zbigniew Pilipajć – Z-ca Przewodniczącego
3. Józef Mirowski – Sekretarz
4. Jacek Wysmałek – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
5. Jolanta Cała
6. Marek Depczyński – rezygnacja 16.12.2003r.
od stycznia 2004r. - Zbigniew Kulej – rezygnacja                                  
    od kwietnia 2004r. – Bogusław Litwin
7. Barbara Kwiatkowska
8. Tomasz Lanycia
9. Bożena Skowrońska
10.    Wiesława Trębińska - rezygnacja
   od kwietnia 2004r. – Edward Bratkowski
11.    Jerzy Wieteska


X. Rada Nadzorcza od czerwca 2005r. – do października 2005r.
1. Bożena Wardzyńska  - Przewodnicząca – ukonstytuowanie RN  04.07.2005r.
2. Krystyna Haduch – Z-ca Przewodniczącej
3. Marcin Jaskulski – Sekretarz
4. Stanisław Walczak – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
5. Marek Bogucki
6. Andrzej Frątczak
7. Ireneusz Gajewski
8. Mariusz Karski
9. Tomasz Lanycia
10. Zbigniew Pilipajć
11. Jerzy Wieteska


Wybory uzupełniające do Rady Nadzorczej październik 2005 r.
1. Zofia  Gorczakowska
2. Krzysztof Ryniecki
3. Maria Białas
4. Igor Malawski 
Rezygnacja p. Igora Malawskiego w dniu 21.11.2005r.  - wybór p. Bożeny Skowrońskiej
Odwołanie p. Krystyny Haduch w dniu 26.04.2006r.   - wybór p. Aleksandra Korycińskiego
Rezygnacja p. Bożeny  Wardzyńskiej w dniu 05.05.2006r. - wybór p. Józefa Mirowskiego.
Rezygnacja p. Zbigniewa Pilipajcia w dniu 07.11.2007r.   - wybór p. Bożeny Tomalczyk.
1.   Marcin Jaskulski
2.   Mariusz Karski
3.   Stanisław Walczak
4.   Zofia Gorczakowska
5.   Marek Bogucki
6.   Aleksander Koryciński
7.   Ireneusz  Gajewski
8.   Bożena Tomalczyk
9.   Jerzy Wieteska
10.   Krzysztof  Ryniecki
11.   Tomasz Lanycia
12.   Maria Białas
13.   Józef Mirowski
14.   Andrzej Frątczak
15.   Bożena  Skowrońska

 
Rada Nadzorcza SM „Radogoszcz Wschód” wybrana przez Zebrania Grup Członkowskich w roku 2008.
1.   Marcin Jaskulski
2.   Mariusz Karski
3.   Albin Wawrzyniak
4.   Andrzej Twardowski
5.   Marek Bogucki
6.   Barbara Ignatowicz
7.   Zbigniew Pilipajć
8.   Ireneusz Gajewski
9.   Teresa Maciejczyk
10.   Paweł  Majewski
11.   Jan Chańko
12.   Maria Białas
13.   Mirosława Krysiak
14.   Bożena Skowrońska
15.   Andrzej Frątczak.
Rezygnacja p. Marcina Jaskulskiego w dniu 27.11.2008r. - wybór p. Zygmunta Jasińskiego.
Rezygnacja p. Pawła Majewskiego w dniu 17.11.2009r.   - wybór p. Bogdana Sykurskiego.