Rys historyczny

         Zgodnie ze Statutem Spółdzielni Zarząd jest trzyosobowym organem podejmującym kolegialne decyzje. Każdy z członków Zarządu jest indywidualnie wybierany lub odwoływany z funkcji przez Radę Nadzorczą. Pracowały one w różnych składach.

Składy Zarządu od lat minionych do obecnych.

Na stanowisku Prezesa Zarządu

Jerzy Borkowski  -  od 27 listopada 1995r.
Marek Kryszczyński  -  od   5 lipca 1996r.
Teresa Stobińska  -  j.w.
Marek Zabolski   -  od   7 sieprnia 1996r.
Piotr Milczarek   -  od 19 maja 1997r.
Krzysztof Wróbel  -  od   1 września 1997r.
Teresa Stobińska  -  od 28 maja 1999r.
Paweł Łuszcz   -  od   2 sierpnia 1999r.
Zbigniew Ciesiołkiewicz  -  od 15 lutego 2000r.
Ilona Milewska   -  od 30 marca 2000r.
Zbigniew Zasada  -  od   2 grudnia 2002r.

Elżbieta Melaniuk – p.o. od 12.10.2011r.
Krzysztof Leśniak – od 03.11.2011r.
Jacek Pawłowski – od 26.03.2012r.

Na stanowisku Z-cy Prezesa ds. Techniczno-Eksploatacyjnych

Witold Mamnicki  -od 27 listopada 1995r.
Marek Błaszczyk  -od 28 sierpnia 1996r.
Mariusz Goździewiński  -od 29 kwietnia 1997r.
Marek Kowalski   -od 23 czerwca 1997r.
Marek Rośnierski  -od   1 września 1997r.
Ireneusz Różycki  -od   1 września 1997r.
Andrzej Chorążak  -od 28 maja 1999r.
Zbigniew Ciesiołkiewicz  -od 25 października 1999r.
Henryk Jóźwiak   -od   2 stycznia 2001r.
Paweł Kupiński   -od   2 listopada 2001r.
Bogusław Gabrysiak  -od   1 grudnia 2002r.
Krzysztof Śliwiński – p.o. od 12.10.2011r.
Andrzej Gwarek – od 23.11 2011r.
Tomasz Walczak – p.o. od 16.01.2012r.
Grzegorz Świnoga – od 26.03.2012r.


Na stanowisku Z-cy Prezesa ds. Ekonomiczno-Finansowych - Główny Księgowy

Elżbieta Maciejewska  -od 27 listopada 1995r.
Ewa Stańczykowska  -od   1 stycznia 1996r.
Halina Wysoka   -od   1 lipca 1998r.
Lech Wojterski   -od   7 grudnia 1998r.
Jerzy Kuziemski  -od   1 lipca 1999r.
Teresa Urbaniak  -od   7 listopada 2003r.
Elżbieta Pełczyńska  -od 14 czerwca 2004r.
Anna Jarecka   -od   8 września 2004r.
Jolanta Podorska  -od 20 września 2006r.
Ilona Król – od 11.10.2011r.
Paweł Janiszewski – od 19.03.2012r.  

    
          Z powyższych informacji można wysnuć konkluzję, że w pierwszych latach po podziale wystąpiło sprzężenie zwrotne między fluktuacją kadrową na stanowiskach  w Zarządzie i trudnościami w gospodarce Spółdzielni. Pierwsze cztery lata przyniosły znaczny wzrost zadłużenia kredytowego z powodu opóźnień w spłacie kredytów i jednocześnie Spółdzielnia była zarządzana przez bardzo niestabilne Zarządy. Zjawisko to było również omówione w protokole pokontrolnym Najwyższej Izby Kontroli z 2000r. 
         Uzyskaną równowagę i wypracowanie systemu spłat kredytów zgodnego z ustawodawstwem spółdzielnia zawdzięcza trafnym decyzjom w zakresie odtworzenia dokumentacji księgowej i uzgodnień z Bankiem PKO III/O w Łodzi przez komórkę organizacyjną rozliczającą spłatę kredytów.
        Niestabilność Zarządów Spółdzielni spowodowała również, że nie podjęto szeregu prac odpowiednio wcześniej i obecnie mieszkańcy zmuszeni są ponosić skutki opóźnień w zakresie obniżonego standardu infrastruktury osiedlowej np.: znacznie zniszczone chodniki i ciągi pieszo-jezdne, zaniedbane tereny niezabudowane czy braki infrastruktury rekreacyjnej.