Rozmieszczenie

Grupa
Pow. gruntów
Liczba lok. S-ni
Pow. lokali Spółdzielni m2
Udział lokali wyodręb.
w ogólnej pow.
lok. Sp -ni
ogółem
wyodrębnionych
ogółem
wyodrębnionych
6 : 5
1
2
3
4
5
6
7
SITOWIE
76204,00
958
584
47657,41
28465,11
0,5973
"200"
60355,00
788
529
42208,44
27867,63
0,6602
"300"
88980,00
1033
664
63270,05
39458,17
0,6236

"400"

56991,00
782
491
51682,78
30110,11
0,5826
"500"
555582,00
714
488
43021,08
29446,30
0,6845
"600"
7072,00
95
31
6322,52
1939,37
0,3067
"700"
53894,00
624
126
38500,10
7607,10
0,1976
"1200"
25808,00
294
106
18667,30
6688,50
0,3583
RAZEM
424886,00
5288
3018
311329,68
171582,29
0,5511