300

Nr kompl.Nr blokuAdresPow. gruntów w m2Liczba lokaliPow. lokali
55

301
302
303
304
305

ul. Syrenki 25
ul. Syrenki 27
ul. Syrenki 29
ul. Syrenki 31
ul. Syrenki 33
10000,00 135 9185,84

 

Nr kompl.Nr blokuAdresPow. gruntów w m2Liczba lokaliPow. lokali
58

306
307
308
309
310

ul. Syrenki 4
ul. Syrenki 2
ul. Syrenki 10
ul. Syrenki 8
ul. Syrenki 6
12948,00 155 9548,20

 

Nr kompl.Nr blokuAdresPow. gruntów w m2Liczba lokaliPow. lokali
62

311
312
313
314

ul. Syrenki 35
ul. Syrenki 37
ul. Wodnika 1
ul. Wodnika 3
10993,00 140 8037,40

 

Nr kompl.Nr blokuAdresPow. gruntów w m2Liczba lokaliPow. lokali
63

315
316
317
318

ul. Wodnika 2
ul. Syrenki 39
ul. Syrenki 41
ul. Wiankowa 10
11297,00 150 8844,70

 

Nr kompl.Nr blokuAdresPow. gruntów w m2Liczba lokaliPow. lokali
64

319
320
321
322
323

ul. Wiankowa 11
ul. Wiankowa 11
ul. Wodnika 5
ul. Wodnika 7
ul. Wodnika 9
18518,00 158 10215,96

 

Nr kompl.Nr blokuAdresPow. gruntów w m2Liczba lokaliPow. lokali
65

324
325
326

ul. Wiankowa 11
ul. Wodnika 4
ul. Wodnika 6
15332,00 145 8577,45

 

Nr kompl.Nr blokuAdresPow. gruntów w m2Liczba lokaliPow. lokali
61

336
337
338
339
340
341

ul. Syrenki 14
ul. Syrenki 16
ul. Syrenki 18
ul. Syrenki 20
ul. Syrenki 22
ul. Syrenki 12
9892,00 150 8860,50