Terminy obrad

ZAWIADOMIENIE

Przewodniczący Rady Nadzorczej uprzejmie zawiadamia, że w dniu 6 sierpnia  2020 r. (czwartek) o godz. 18.00 w Klubie Osiedlowym przy ul. Tatarakowej 11  odbędzie się posiedzenie Rady Nadzorczej z następującym porządkiem obrad:

 

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 25.06.2020r.
3. Informacja Zarządu na temat działalności Spółdzielni od ostatniego posiedzenia RN oraz informacja na temat działań planowanych.
4. Informacja Zarządu na temat umorzenia wszelkich postępowań prowadzonych w Prokuraturze, wszczętych na wniosek : Zymunta H. , Władysława R., Elżbiety M., Jadwigi H., Henryki G., Małgorzaty L.
5.  Korekta planu remontów( wymiana instalacji deszczowej) - podjęcie uchwały.
6. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany stawek opłat za c.o., c.w., z.w. , odprowadzenie ścieków.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na opracowanie projektu i budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul.  Świtezianki bn.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały RN  nr 20/20 z dnia 28.05.2020r.
9. Sprawy wniesione i bieżące.
10. Ocena pracy Zarządu w miesiącu VI  2020r.
11. Zakończenie posiedzenia.

 

Przewodniczący RN
 Marek Bogucki


Wymagane jest stosowanie podczas spotkania  środków ochrony indywidualnej.