Terminy obrad

 

                                                            ZAWIADOMIENIE

Przewodniczący Rady Nadzorczej uprzejmie zawiadamia, że w dniu 24 września  2020 r. (czwartek) o godz. 18.00 w Klubie Osiedlowym przy ul. Tatarakowej 11  odbędzie się posiedzenie Rady Nadzorczej z następującym porządkiem obrad:

 

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 06.08.2020r.
3. Informacja Zarządu na temat działalności Spółdzielni od ostatniego posiedzenia RN oraz informacja na temat działań planowanych.
4. Kalkulacja stawek opłat za garaże przy ul. Świtezianki nr 34 i nr 44 - podjęcie uchwał.
5. Wykonanie planu finansowego  i planu remontów za I półrocze 2020r.- informacja Zarządu.
6. Projekt Regulaminu GZM.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany struktury zatrudnienia.
8. Sprawy wniesione i bieżące.
9. Ocena pracy Zarządu w miesiącu VIII  2020r.
10. Zakończenie posiedzenia.

 

Przewodniczący RN
 Marek Bogucki


Wymagane jest stosowanie podczas spotkania  środków ochrony indywidualnej.