Skład, dyżury

Prezydium Rady Nadzorczej

 

 Marek  Bogucki  bl. 304

 Przewodniczący Rady Nadzorczej

 Andrzej  Twardowski  bl. 219  Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Przewodniczący Komisji TVK
 Urszula  Małoszewska  bl. 717

 Sekretarz RN, Przew. Komisji Kulturalno Oświatowej

Karolina Ścibior-Wojtunik bl. 517 Przewodnicząca Komisji RewizyjnejCzłonkowie Rady Nadzorczej


Zbigniew Borkowski  bl. 221  Członek Komisji Rewizyjnej
Robert Gleń  bl. 516  Przewodniczący Komisji GZM
Wiesław Gościniewicz  bl. 705  Przewodniczący Komisji ds. zieleni
Urszula Sałek  bl. 8  
Stefan Głogowski  bl. 12  Członek Komisji Rewizyjnej
Katarzyna Rybczyńska  bl. 315  
Krzysztof Paszkow  bl. 415
Zbigniew Pilipajć  bl. 402

Iwona Lanycia  bl. 604

 

Władysław Rogucki  bl. 1206
Zygmunt Hartramph  bl. 1210  


Dyżury członków Rady Nadzorczej odbywają się w każdą pierwszą i trzecią środę miesiąca w godz. 1700 - 1800 w siedzibie Spółdzielni w bl. 201 przy ul. Nastrojowej 12.