Skład, godziny przyjęć

     Zgodnie ze Statutem Spółdzielni Zarząd jest trzyosobowym organem podejmującym kolegialne decyzje.
Każdy z członków Zarządu jest indywidualnie wybierany lub odwoływany z funkcji przez Radę Nadzorczą.Skład Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Radogoszcz –Wschód”


mgr Jacek Pawłowski -   Prezes Zarządu                                                                         

    

Monika Fiszlak - Z-ca Prezesa ds. Ekon. - Finansowych - Główna Księgowa 
  Krzysztof Warecki p.o. Zastępcy Prezesa ds. Techniczno-Eksploatacyjnych


Zarząd Spółdzielni przyjmuje interesantów w każdy wtorek w godzinach 1000 – 1300 oraz 1500 – 1700