Parafia, kluby, szkoły

 

Historia Parafii p.w. Najświetszego Sakramentu na Osiedlu Radogoszcz-Wschód w Łodzi przy ul. Romantycznej.

 

   
13 czerwca 1987r. Ojciec Święty Jan Paweł II pielgrzymując po Polsce odwiedził Łódź – jedną ze Stacji Kongresu Eucharystycznego. W czasie Mszy Świętej na błoniach lotniska Lublinek ogłoszona została decyzja o erygowaniu Parafii p.w. Najświętszego Sakramentu na Osiedlu Radogoszcz-Wschód w Łodzi.
16 czerwca 1987r. organizatorem Parafii zostaje ks. Kan. Eugeniusz Grabowski. Na placu przeznaczonym pod budowę Świątyni staje drewniany Krzyż – symbol obecności Chrystusa na Osiedlu.
8 sierpnia 1987r. Ks. Kan. Eugeniusz Grabowski otrzymuje nominację na Proboszcza Parafii.


Rozpoczyna się życie Kościoła Chrystusowego w nowej Parafii budującego się jeszcze młodego osiedla. Msze Święte odprawiane są „pod gołym niebem” przy prowizorycznym ołtarzu zarówno w niedziele jak i dni powszednie. Od 1 września 1987r. w pomieszczeniach wygospodarowanych w piwnicy jednego z sąsiadujących z działką parafialną rozpoczyna się katecheza dzieci i młodzieży.

 

Kwiecień 1988 r. na placu staje tymczasowy, zadaszony ołtarz, przy którym Ks. Bp. Adam Lepa udziela Sakramentu Bierzmowania pierwszej w historii Parafii grupie młodzieży. Na placu pojawiają się ławki dla wiernych. Rozpoczyna się budowa tymczasowej kaplicy. Jako pierwsze wznoszone są dwie sale.
Marzec 1989 r. już pod dachem, wierni przeżywają Triduum Paschalne i okres Świąt Zmartwychwstania Pańskiego.
W maju 1989 r. najliczniejsza grupa dzieci – ponad 230 – przystępuje do Pierwszej Komunii Świętej.
Wrzesień 1990 r. Ks. Abp. Władysław Ziółek odprawiając uroczystą Mszę Świętą dokonuje poświęcenia Kaplicy.
W 1992 r. Ks. Bp. Adam Lepa dokonuje pierwszej w historii, kanonicznej wizytacji Parafii.
Maj 1993r. po otrzymaniu zezwolenia Ks. Kan. Eugeniusz Grabowski rozpoczyna budowę Świątyni.
W 1995r. Ks. Abp. Dr Władysław Ziółek w czasie uroczystej Mszy Świętej dokonuje wmurowania aktu erekcyjnego i poświęcenia wznoszonych murów Świątyni.
Maj 1997r. Misje Święte prowadzone przez Ojców Paulinów poprzedzające uroczystości poświęcenia Kościoła. Na placu kościelnym staje Krzyż Misyjny. Ojcowie Paulini od tej pory staja się częstymi głosicielami Bożego słowa kierowanego do wiernych naszej parafii a tradycją stają się Apele Jasnogórskie w bocznej Kaplicy poświęconej Jasnogórskiej Królowej Polski.
15 czerwca 1997r. w dziesiątą rocznicę powstania Parafii, w czasie kolejnej pielgrzymki do Ojczyzny Ojca Świętego Jana Pawła II, Ks. Abp. Dr Władysław Ziółek dokonał poświęcenia wybudowanej Świątyni Parafialnej p.w. Najświętszego Sakramentu. W homilii skierowanej do wiernych powiedział, że dzięki opatrzności Bożej Świątynia ta jest Świątynią Papieską. Od tej pory Msze Św. Odprawiane są w nowym kościele.
17 października 1999r. Ks. Abp. Dr Władysław Ziółek dokonuje konsekracji kościoła. Uroczysta Msza Św. Zgromadziła wielu kapłanów przede wszystkim tych, którzy pracowali w Parafii od momentu jej erygowania. Ukończona budowa kościoła stanowi skromny wkład społeczności parafialnej w nowe tysiąclecie chrześcijaństwa.
16 czerwca 2002r. 15-lecie istnienia Parafii. Uroczysta Msza Święta sprawowana przez Bp. Adama Lepę. Poświęcenie nowych organów.
Wielki Piątek 2003r. ulicami osiedla o godz. 20°°rusza Droga Krzyżowa stając się kolejną religijną tradycją Parafii.
Styczeń 2004r. zakończony został montaż głównego ołtarza w Prezbiterium Kościoła.
Czerwiec 2004r. Jubileusz 50-lecia kapłaństwa Ks. Kan. Eugeniusza Grabowskiego – pierwszego Proboszcza parafii. W uroczystej Mszy Św. uczestniczył Metropolita Łódzki – Ks. Abp. Dr Władysław Ziółek oraz liczni kapłani Archidiecezji Łódzkiej.
Sierpień 2004r. pożegnanie odchodzącego na emeryturę Ks. Proboszcza Kan. Eugeniusza Grabowskiego.
28 sierpnia 2004r. uroczysta Msza Św. Koncelebrowana pod przewodnictwem Bp. Adama Lepy i licznie zgromadzonego duchowieństwa łódzkiego, podczas której następuje wprowadzenie i kanoniczne objęcie Parafii przez nowego Proboszcza – Ks. Prałata mgr Zdzisława Babula.