Kontakt


Kontakt

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Radogoszcz - Wschód"

91-496 Łódż ul. Nastrojowa 12
telefon : 42 658 47 47
fax : 42 658 48 52
email:  smrw@smrw.lodz.pl

System internetu administrowany jest przez firmę:
YAGA s.c. Zakład Elektroniki Użytkowej i Przemysłowej
email administratora :  admin@smrw.lodz.pl